برچسب: ولی قهری
ولایت و حقوق مادر در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ولایت و حقوق مادر در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا

ولایت و حقوق مادر در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا پدیدآور: حسن عبداللهی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: یداله صفری دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی تاریخ دفاع: 1395 چکیده ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانون‌گذار…..

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت وامانت توسط ولی قهری

۳۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت وامانت توسط ولی قهری پدر و جد پدری ولی قهری کودک محسوب می‌شوند و اختیارات زیادی در خصوص اداره امور او دارند و باوجود هر یک از آن دو، دیگر نوبت به تعیین قیم یا وصی نمی‌رسد.
اهمیت نهاد خانواده موجب شده است که قانون،‌ حضور پررنگی در آن داشته باشد. بایدها و نبایدهای زیادی برای اداره کانون خانواده در قوانین وجود دارد که عموم مردم با بسیاری از آنها آشنا نیستند…