برچسب: ولایت
تولد فرزند بعد از وفات والدین (از منظر فقه و حقوق)
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تولد فرزند بعد از وفات والدین (از منظر فقه و حقوق)

هر انسانی از لحاظ روحی، عاطفی و جسمی به فرزند نیاز دارد. این میل و گرایش به فرزندآوری و تولید نسل، امری فطری است و در قرآن کریم و احادیث شریف نیز به آن پرداخته‌شده است…

ولایت و حقوق مادر در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ولایت و حقوق مادر در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا

ولایت و حقوق مادر در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا پدیدآور: حسن عبداللهی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: یداله صفری دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی تاریخ دفاع: 1395 چکیده ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانون‌گذار…..

نکاح با مجنونِ
صغیر و عقد نکاح نابالغ

۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاح با مجنونِ
صغیر و عقد نکاح نابالغ


نکاح با مجنونِ
صغیر و عقد نکاح نابالغ نکاح با مجنونِ صغیر
پرسش: اجازه ازدواج دختری که به دلیل جنون متصل به صغر، ولایت پدر بر او در همه زمینه ها همچنان ادامه دارد و پدر از اجازه ازدواج امتناع کند، با کیست؟ پاسخ: قانون مدنی به دختری که پدرش بدون دلیل موجه و برخلاف مصلحت او…..