برچسب: ولایت قهری
اولیای قانونی و حدود وظایف آنها
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها

اولیای قانونی و حدود وظایف آنها اشخاص محجور به دلیل وضعیت خاصی که دارند، قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند و ممکن است اعمالی انجام دهند که موجب ضررشان باشد؛ به همین دلیل قانون‌گذار برای حمایت از محجورین، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقی منع و افرادی را به‌عنوان نماینده آنها…..