برچسب: وضعیت لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی وپروشی غیردولتی
گزارشی از وضعیت لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزارشی از وضعیت لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش پیش‌رو در نظر دارد وضعیت لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که در تاریخ 10/9/1394 تقدیم مجلس شده و در 28/2/1395 به تصویب و پس از دو نوبت طرح ایراد و رفع آن بین مجلس و شورای نگهبان در آخرین نوبت نیز به تاریخ 12/8/1395 توسط شورای نگهبان برای سومین بار با ایراد مواجه گردیده تقدیم شما کند…