برچسب: وزیر دولت
مسکن مهر می‌تواند به اقتصاد رونق بدهد

۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسکن مهر می‌تواند به اقتصاد رونق بدهد


احمد خرم در ارزیابی وضعیت اقتصادی و عملکرد دولت گفت: اکنون سرمایه سنگینی بر روی زمین‌مانده و ما نمی‌توانیم چرخش اقتصادی قوی ایجاد کنیم که مردم پولشان را در بازار تولید و خدمات مولد بیاورند و اکثر مردم پول خود را در واسطه‌گری و دلالی مصرف می‌کنند و این برای اقتصاد کشور سم است…