برچسب: وزارت علوم و بهداشت
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد تمهیدات ویژه به دانشجویان ایرانی محصل در آمریکا کمک می‌کند
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد تمهیدات ویژه به دانشجویان ایرانی محصل در آمریکا کمک می‌کند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر وزارت علوم و بهداشت در زمینه ایجاد تمهیدات لازم برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای آمریکا مشکلی داشته باشند شورای عالی انقلاب فرهنگی آمادگی کمک دارد…