برچسب: وزارت جهاد
رای شماره 570 مورخ 25/8/1395 هیات عمومی دیوان
4 دی 1395
بدون دیدگاه

رای شماره 570 مورخ 25/8/1395 هیات عمومی دیوان

رای شماره 570 مورخ 25/8/1395 هیات عمومی دیوان ابطال بند 1-33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 10/11/1392 شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی ابطال بند 1-33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 10/11/1392 شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از…..

عدم ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل  نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

عدم ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید

عدم ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل  نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید کلاسه پرونده: 93/779 موضوع: ابطال مواد 11، 12، 13 و بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 5/10/91 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی مهلت اعتراض: از 28 مهر…..