برچسب: وزارت‌ تجارت‌ انگليس
«OIEL»؛ گذرواژه کشتار یمنیها توسط عربستان در وزارت‌ تجارت‌ انگلیس(بخش پنجم)
25 دی 1395
بدون دیدگاه

«OIEL»؛ گذرواژه کشتار یمنیها توسط عربستان در وزارت‌ تجارت‌ انگلیس(بخش پنجم)

«OIEL»؛ گذرواژه کشتار یمنیها توسط عربستان در وزارت‌ تجارت‌ انگلیس(بخش پنجم) مهدی ذوالفقاری   چندی قبل روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» فاش کرد که بر اساس مجوزی با عنوان «OIEL»، لندن مدتی است به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سایر کشورهایی که دارای رژیمهای سرکوبگر و ناقض حقوق بشر هستند به‌صورت محرمانه سلاحهای راهبردی را صادر می‌کند؛ افشاگری…..

«OIEL»؛ گذرواژه کشتار یمنیها توسط عربستان در وزارت‌ تجارت‌ انگلیس(بخش چهارم)
20 دی 1395
بدون دیدگاه

«OIEL»؛ گذرواژه کشتار یمنیها توسط عربستان در وزارت‌ تجارت‌ انگلیس(بخش چهارم)

«OIEL»؛ گذرواژه کشتار یمنیها توسط عربستان در وزارت‌ تجارت‌ انگلیس(بخش چهارم) مهدی ذوالفقاری  چندی قبل روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» فاش کرد که بر اساس  مجوزی با عنوان«OIEL»، لندن مدتی است به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سایر کشورهایی که دارای رژیمهای سرکوبگر و ناقض حقوق بشر هستند به‌صورت محرمانه سلاحهای راهبردی را صادر می‌کند؛ افشاگری که برای…..

«OIEL»؛ گذرواژه کشتار یمنیها توسط عربستان  در وزارت‌ تجارت‌ انگلیس(بخش نخست)
15 دی 1395
بدون دیدگاه

«OIEL»؛ گذرواژه کشتار یمنیها توسط عربستان در وزارت‌ تجارت‌ انگلیس(بخش نخست)

«OIEL»؛ گذرواژه کشتار یمنیها توسط عربستان  در وزارت‌ تجارت‌ انگلیس(بخش نخست) مهدی ذوالفقاری  چندی قبل روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» فاش کرد که بر اساس مجوزی با عنوان «OIEL»، لندن مدتی است به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سایر کشورهایی که دارای رژیمهای سرکوبگر و ناقض حقوق بشر هستند به‌صورت محرمانه سلاحهای راهبردی را صادر می‌کند؛ افشاگری که…..