برچسب: ورود غیر قانونی
ورود به عنف به اماکن خصوصی
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

ورود به عنف به اماکن خصوصی

ورود به عنف به اماکن خصوصی     طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به‌حکم مقامات قضایی باشد. ورود اشخاص به منزل…..