برچسب: ورود به عنف به اماکن خصوصي
ورود به عنف به اماکن خصوصی
14 مهر 1395
بدون دیدگاه

ورود به عنف به اماکن خصوصی

ورود به عنف به اماکن خصوصی   طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به‌حکم مقامات قضایی باشد.     ورود اشخاص به…..

ورود به عنف به اماکن خصوصی
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

ورود به عنف به اماکن خصوصی

ورود به عنف به اماکن خصوصی     طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به‌حکم مقامات قضایی باشد. ورود اشخاص به منزل…..