برچسب: وراث
فرض انتقال قهری حق کسب و پیشه از طریق وصیت تملیکی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

فرض انتقال قهری حق کسب و پیشه از طریق وصیت تملیکی

    هرگاه به موجب وصیت تملیکی حق کسب و پیشه پدر به فرزند منتقل شود یا بعد از فوت مستأجر، سایر وراث حق کسب و پیشه سهمی خود را به یکی از ورثه منتقل نمایند این انتقال به غیر نیست و مالک نمی­ تواند تقاضای تخلیه را مطرح نماید.

تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول

در مواد 949 تا 946 قانون مدنی آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد…

لزوم طرف قرار دادن تمام اصحاب دعوی بدوی در دادخواست تجدیدنظر
۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

لزوم طرف قرار دادن تمام اصحاب دعوی بدوی در دادخواست تجدیدنظر

لزوم طرف قرار دادن تمام اصحاب دعوی بدوی در دادخواست تجدیدنظر   نشست قضایی قضات دادگستری آذربایجان شرقی پرسش: در صورتی که دادخواست تجدیدنظر علیه تمام اصحاب دعوی بدوی طرح و تقدیم نشده باشد آیا دعوی تجدیدنظر در هریک از فروض (قابلیت وعدم قابلیت تجزیه موضوع حکم بدوی) قابل استماع است یا خیر؟ پاسخ: نظر…..

منتفی شدن مالیات بر ارث‏‎ ‎از طریق عمری و سکنی
۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منتفی شدن مالیات بر ارث‏‎ ‎از طریق عمری و سکنی

منتفی شدن مالیات بر ارث‏‎ ‎از طریق عمری و سکنی   دراین نوشتار به تعریفی از اقسام حق انتفاع اعم از حق عمری و‎ ‎رقبی و سکنی می‌پردازیم. درواقع حق انتفاع عبارت است از حقوقی که فرد از منافع چیزی یا مالی (معمولاً مال غیر) برخوردار می‌شود.‏ در حقوق مدنی حق انتفاع عبارت است از…..

بررسی جرم انتقال مال غیر
۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی جرم انتقال مال غیر

بررسی جرم انتقال مال غیر حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که ازملک خود استفاده کند. مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است. حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد، دراین صورت…..

آیا مهر ثبت‌نشده در سند ازدواج پس از فوت همسر و پدر همسر، از وراث ایشان قابل مطالبه است؟
۹ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا مهر ثبت‌نشده در سند ازدواج پس از فوت همسر و پدر همسر، از وراث ایشان قابل مطالبه است؟

آیا مهر ثبت‌نشده در سند ازدواج پس از فوت همسر و پدر همسر، از وراث ایشان قابل مطالبه است؟     پرسش:حدود 30سال پیش ازدواج نمودم…و طبق رسوم آن زمان مقداری از خانه و مقداری از باغ و مقداری از یک زمین را پدرشوهرم به‌عنوان پشت قباله در سندی دست‌نویس که به امضای چندین شاهد…..

پیشگیری از اختلافات احتمالی ورّاث

۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیشگیری از اختلافات احتمالی ورّاث


مرگ اگرچه پایان زندگی دنیایی برای یک شخص محسوب می‌شود اما اموال و اعمال باقی‌مانده از فرد می‌تواند تازه شروعی برای دعوا برای کسانی باشد که ورثه متوفی هستند و حالا می‌خواهند جانشین شخص پس از مرگش باشند. هرچند قوانین دو راه‌حل تعیین سهم‌الارث و وصیت را برای جلوگیری از اختلاف در نظر گرفته است اما دعوا بر سر ماترک متوفی گاهی به قتل وراث هم منجر شده است و دراین‌بین توجه به وصیت کمتر موردتوجه قرارگرفته است…