برچسب: وراث متوفی
مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت

مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت     همین‌که فردی فوت می‌کند، دیگرکسی حق دخل و تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن‌ودفن و بدهیها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال بین وراث هم منوط به تعیین قطعی افرادی هست که به‌عنوان ورثه باقی‌مانده‌اند…..