برچسب: ودیعه مسکن
برنامه جدید بانکها برای تأمین ودیعه مسکن جزییات قراردادهای جدید
16 اسفند 1395
بدون دیدگاه

برنامه جدید بانکها برای تأمین ودیعه مسکن جزییات قراردادهای جدید

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح برنامه جدید بانکها برای تأمین ودیعه مسکن خانوارها گفت: بانک با شرایط مالک، آپارتمان یا مغازه را اجاره کرده و متناسب با توان مالی مستأجر، به او اجاره می‌دهد…

مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟

مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟ همیشه محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به‌حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکوم‌علیه (حکم علیه او است)، طبق شرع…..