برچسب: وجدان
سازوکارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین‌الملل
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سازوکارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین‌الملل

بنابر آن‌چه در متون حقوقی داخلی و بین‌المللی مشخص‌شده است، آزادی اطلاعات متشکل از سه‌شاخه زیراست: حق آزادی دسترسی به اطلاعات و اخبار، حق آزادی انتخاب از میان آنها و بالاخره حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات دلخواه….

در برخی سازمانها و نهادها خود افراد مقدار حقوقشان را تعیین می کنند
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

در برخی سازمانها و نهادها خود افراد مقدار حقوقشان را تعیین می کنند

مشاور دادستان کل کشور در تشریح اقدامات دادستانی در برخورد با فیشهای حقوقی نجومی گفت: جلسات زیادی در حد بازخواست مدیران متصدی یا مدیران بالادستی در رابطه با فیشهای حقوقی نجومی در دادستانی کل کشور برگزارشده است…

وثیقه وجدان

۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وثیقه وجدان


یکی از دادیاران انتظامی تعریف می کرد: وکیلی که به سهولت پروانه گرفته و علی رغم داشتن ثروت ومکنت از شغل پیش از وکالتش، بلافاصله پس از دریافت پروانه شروع به اقدامات خلاف کرده و تحت تعقیب دادسرای انتظامی قرار گرفته بود به دادسرا مراجعه کرد…