برچسب: واژه شناسی مسئولیت
ضرورت مسؤولیت بین‌المللی کشورها
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

ضرورت مسؤولیت بین‌المللی کشورها

ضرورت مسؤولیت بین‌المللی کشورها نهاد مسؤولیت، سازوکار مهم و اساسی در عرصه حقوق و روابط بین‌الملل است دولتها به‌عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین‌الملل از اختیارات وسیعی در مقابل همدیگر و سایر تابعان برخوردارند؛ حقوق بین‌الملل کلاسیک بیشتر منافع دولتها ازجمله دولتهای بزرگ را تأمین می‌کرد. این مسئله موجب گردید که دولتهای قدرتمند حقوق…..