برچسب: وامهای دانشجویی
برای کمک به دانشجویان جهت ارائه رساله بهتر علاوه بر سنوات مجاز، یک نیمسال بیشتر خدمات خوابگاه و تغذیه ارائه می‌شود.
۲۳ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

برای کمک به دانشجویان جهت ارائه رساله بهتر علاوه بر سنوات مجاز، یک نیمسال بیشتر خدمات خوابگاه و تغذیه ارائه می‌شود.

معاون دانشجویی دانشگاه تبریز گفت برای کمک به دانشجویان جهت ارائه رساله بهتر علاوه بر سنوات مجاز، یک نیمسال بیشتر خدمات خوابگاه و تغذیه ارائه می‌شود     به نقل از دانشگاه تبریز، نشست معاونان دانشجویی دانشگاههای منطقه سه کشور با محوریت بررسی نحوه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در…..