برچسب: واسطه های اینترنتی
مسؤولیتهای مبتی بر: تقصیر، خطر ولاضرر در فضای مجازی
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیتهای مبتی بر: تقصیر، خطر ولاضرر در فضای مجازی

مسؤولیتهای مبتی بر: تقصیر، خطر ولاضرر در فضای مجازی درآمدی بر مسؤولیت مدنی در فضای سایبر نویسندگان: رسول ملکوتی؛ پرویز ساورایی چکیده در فضای سایبر دودسته بازیگر به‌عنوان واسطهای اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایتها ازیک‌طرف و کاربران یا مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می‌کنند. علی‌رغم وحدت منابع تحقق…..