برچسب: واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل
آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه

به پیوست تصویر مصوبه نهصد و سی و دومین (932) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 17/3/1395 موضوع «آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه» جهت ابلاغ و اجراء ارسال می‌شود…