برچسب: واجب النفقه
وضعیت نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی چگونه است؟
17 شهریور 1395
بدون دیدگاه

وضعیت نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی چگونه است؟

وضعیت نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی چگونه است؟ یکی از افراد واجب النفقه‌ای که قانونا نفقه به او تعلق خواهد گرفت و متعاقباً امکان الزام به پرداخت نفقه در حقش وجود خواهد داشت، فرزندان حاصل از تلقیح مصنوعی است. نفقه عبارت است از آن چیزی که بذل (بخشش) و صرف می‌شود. لذا مسکن، البسه،…..