برچسب: هیل
پایگاه خبری کنگره:
 تحریمهای ایران باید
 پابرجا بماند

۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پایگاه خبری کنگره:
 تحریمهای ایران باید
 پابرجا بماند


پایگاه خبری کنگره «هیل» در مطلبی به قلم یکی از نویسندگان خود، از دولت آمریکا خواسته برای پایان دادن به آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده‌شده، تحریمهای این کشور را کماکان پابرجا نگاه دارد.
در این گزارش آمده است: «بعد از توافق اتمی با ایران، تصور بر این بود که این کشور میزان نقض حقوق بشر و مخصوصاً استفاده از ابزار اعدام را کاهش می‌دهد ولی فقط در روز 2 اوت، 33 نفر به طناب دار آویخته شدند.»…