برچسب: هیأت وزیران
اصلاح ذیل بند (ت) ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات موضوع مصوبه شماره 84217/ت33772 مورخ 16/7/1385
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصلاح ذیل بند (ت) ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات موضوع مصوبه شماره 84217/ت33772 مورخ 16/7/1385

تبصره‌های ماده (3)”آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات” که در جلسه مورخ 5 /7 /1385 هیأت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه به تصویب رسیده…

دولت مکلف به تدوین سند امنیت قضایی شد
۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دولت مکلف به تدوین سند امنیت قضایی شد

در مسیر تدوین دولت مکلف به تدوین سند امنیت قضایی شد نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف به تدوین و تصویب سند امنیت قضایی، سند ملی کار شایسته، سند ملی راهبرد انرژی کشور و … کردند. نمایندگان در نشست علنی عصر دوشنبه 20 دی‌ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم…..

در مسیر تصویب
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

در مسیر تصویبدنیای حقوق ؛ در دو شماره گذشته توضیح دادیم که لایحه برنامه ششم توسعه در 35 ماده تنظیم و در 4 مردادماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است….

ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 و نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 وزارت آموزش‌وپرورش هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 و نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 وزارت آموزش‌وپرورش هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
دادنامه : 74

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شاکی: آقای بهروز صباغی فرزند یدالله دبیر رسمی دارای مدرک فوق‌لیسانس شاغل در اداره آموزش‌وپرورش شهرستان روانسر

طرف شکایت : وزارت آموزش‌وپرورش…

صلاحیتها رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد.
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

صلاحیتها رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد.

رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس‌ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شماره ۹۱/۹۹۵ ۸/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۰۸ کلاسه پرونده: ۹۱/۹۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: ۱ـ محمود توسلی ۲ـ یوسف علی اکبری…..