برچسب: هیأت علمی
تغییر ساختار دانشگاه شهید بهشتی
به امضاء وزیر علوم رسید

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تغییر ساختار دانشگاه شهید بهشتی
به امضاء وزیر علوم رسید
رئیس دانشگاه شهید بهشتی از تغییر ساختار این دانشگاه خبر داد و گفت: ساختار جدید دانشگاه نهایی و به امضاء وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید.
نشست «مدل ارزشیابی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی» توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه برگزار شد.
این نشست به‌منظور بازنگری فرایند «مدل ارزشیابی کیفیت آموزشی اعضاء هیأت علمی» و با حضور اعضاء هیأت رئیسه، هیأت ممیزه، رؤسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و مدیران گروههای آموزشی برگزار شد.
محمدمهدی طهرانچی با اشاره به آسیب‌شناسی نظام ارزیابی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی گفت: ارزیابی کیفیت در آموزش در حوزه وزارت علوم تنها به فرم ارزیابی توسط دانشجویان بسنده شده است.
..

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی 

۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی 
آیین نامه شماره ۷۴۲۰/۹۵/دش ۲۷/۴/۱۳۹۵ (مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها شورای عالی حوزه‌های علمیه آئین‌نامه « ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی» که در جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود…