برچسب: هزینه
نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتی از مهم‌ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و از این‌رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است …

تامین هزینه‌های ساختمان  برعهده موجر است یا مستأجر؟
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

تامین هزینه‌های ساختمان برعهده موجر است یا مستأجر؟

تامین هزینه‌های ساختمان برعهده موجر است یا مستأجر؟ مناسبات بین مالک و مستاجر از گذشته تا کنون تغییرات بسیاری کرده است؛ تا حدی که دیگر امروز ضرب‌المثل «اجاره‌نشینی؛ خوشینی» کاربرد ندارد؛ اما مسائلی مانند پرداخت هزینه‌های ساختمان یا جبران خسارتها وارده به ساختمان درد مشترکی است که گذر زمان هم نمی‌تواند بر آن تاثیر بگذارد…..

تحلیل اقتصادی کپی‌رایت سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

تحلیل اقتصادی کپی‌رایت سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت

تحلیل اقتصادی کپی‌رایت سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت نویسندگان: یدالله دادگر؛ میر قاسم جعفر زاده؛ محمدعلی باقرصاد چکیده در تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل هزینه؛ فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر روش اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق‌دانان می‌آید. این مهم در تحلیل نظام کپی‌رایت نیز به‌صورت معنی‌داری مطرح است. دراین مقاله تلاش…..

گواهان چگونه به دادسرا فراخوانده می‌شوند؟

20 مرداد 1395
بدون دیدگاه

گواهان چگونه به دادسرا فراخوانده می‌شوند؟
گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگیهای موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هر چه بیشتر آن را روشن می‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است
آیا می دانید تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه غیرعلنی است؟ آیا می دانید اگر شهود برای بار دوم بدون عذر موجه در دادسرا حاضر نشوند جلب می‌شوند؟ آیا می دانید تفهیم اتهام متهم به شاهد یا مطلع ممنوع است؟؟؟