برچسب: هزینه های دادرسی
اما و اگرهای خلع ید در قانون
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اما و اگرهای خلع ید در قانون

زینب محمدی فخر خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می‌خواهد… خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی…..