برچسب: هزینه سرمایه ای
بیع متقابل، پیشتاز صنعت نفت ایران
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

بیع متقابل، پیشتاز صنعت نفت ایران

بیع متقابل، پیشتاز صنعت نفت ایران  دارا بودن منابع هیدروکربوری یک مزیت بسیار مهم و همچنین یک ذخیره راهبردی در جهت جذب سرمایه‌گذاری در صنایع هر کشور به شمار می‌رود. از همین روی این منابع نقش سازنده و مولدی در اقتصاد کشورها دارا بوده و به همین دلیل صنایع نفت و گاز رکن اصلی توسعه…..