برچسب: هرویین
خاطرات تلخ دختری 17 ساله
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خاطرات تلخ دختری 17 ساله

کارت عروسی‌شان از کارتهای فانتزی این روزهاست؛ داماد زانوزده و وقتی نخ کنار کارت را می‌کشی، دسته‌گل عروس به سمت داماد پرت می‌شود؛ رنگی و شاد، بی‌خیال همه اتفاقاتی که مریم ١٧ ساله در تمام روزهای زندگی‌اش تجربه کرده…

مجازات حمل و تولید مواد مخدر صنعتی چیست؟
۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجازات حمل و تولید مواد مخدر صنعتی چیست؟

به استناد ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1389 هرکسی هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین یا لیزرژیک اسید دی تیل آمد (ال.اس.دی) متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ) یا اکستاسی-گاماهیدروکسی پوتیرک اسید (جی.اچ.بی) فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگرمواد مخدر یا روان‌گردان صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را وارد کشور کند …