برچسب: هدف اجتماعی
نقدی بر دو قطبی سازی4 درصد- 96 درصد بر اساس پیوند طبیعی
27 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

نقدی بر دو قطبی سازی4 درصد- 96 درصد بر اساس پیوند طبیعی

محمد درویش ‌زاده- مدیر مسؤول تقسیم‌بندی جامعه به دو قطب 4 درصد برخوردار و 96 درصد نابرخوردار در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری 96 مطرح شده و در لایه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است فرض می‌کنیم این داعیه واقعیت داشته باشد و بر اساس پیمایشهای علمی روشمند حاصل شده باشد. همچنین فرض می‌کنیم که…..

منع ذی‌نفعی مقام امانی (دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی)
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

منع ذی‌نفعی مقام امانی (دکترین سرگردان میان قوانین انبوه و خلأ قانونی)

موضوع حقوقهای نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است …