برچسب: هخامنشیان
نظام قضایی در دوره هخامنشیان( قسمت 4)
14 آذر 1395
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره هخامنشیان( قسمت 4)

نظام قضایی در دوره هخامنشیان( قسمت 4)   محمد زرنگ مبنای قضاوت: گستردگی قلمرو دولت هخامنشی، آزادی و تنوع مذهب گوناگونی آداب و رسوم ملی و محلی باعث می‌شد که در دوره هخامنشی قضاوت و دادرسی مبنای ثابت و استواری نداشته باشد و احکام صادره از مراجع قضایی، متعدد و گاه متناقض باشد. با وجود…..

نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 1)
6 آذر 1395
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 1)

خاندان هخامنشی از قوم پارسی بودند که همانند قوم ماد به ایران مهاجرت کرده، در نواحی جنوب غربی و سواحل خلیج‌فارس ساکن شده بودند. اینان با قوم ماد خویشاوند بودند ولی ازنظر تکامل و تمدن عقب‌تر بودند. این قوم ابتدا تحت سلطه قوم ماد بود ولی با خروج کوروش، از سلطه ماد خارج شد…

حقوق در ایران باستان
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

حقوق در ایران باستان

حقوق در ایران باستان در فرهنگهای کهن ایران، یعنی تا پیش از تأسیس دولتهای ماد و پارس، مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت، اما بعدها نظام قضائی با پشتوانه حکومتهای متمرکز به‌صورت امری عرفی پذیرفته شد. عیلام قریب چهار هزار سال (ق.م) به تأسیس نظام حقوقی دست زدند و…..