برچسب: هان ون ميگه‌رن
نابغه‌های کلاهبردار
17 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نابغه‌های کلاهبردار

نابغه‌های کلاهبردار قسمت (1)   همیشه دانشمندان یا هنرمندان نبوده‌اند که با انجام کارهایی که قبلاً کسی آنها را انجام نداده و یا با خلق اثری که مشابه آن وجود نداشته، به تاریخ پیوسته باشند. کلاه‌برداران هم در تاریخ جایی برای خوددارند. بوده‌اند کسانی که در دنیا چیزهایی را جعل کرده‌اند که عقل هیچ بنی‌بشری…..