برچسب: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
همکاری سازمان محیط زیست با وزارت کشور برای برقراری محدودیت در زمان آلودگی هوا
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

همکاری سازمان محیط زیست با وزارت کشور برای برقراری محدودیت در زمان آلودگی هوا

با رأی نمایندگان صورت گرفت؛ همکاری سازمان محیط زیست با وزارت کشور برای برقراری محدودیت در زمان آلودگی هوا نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور در زمان اضطرار و بروز آلودگی هوا محدودیت های زمانی و مکانی را برقرار کنند. نمایندگان در نشست علنی روز…..