برچسب: نیروهای قشونی
آشنایی با نخستین قانون راهنمایی‌ورانندگی در ایران
5 مهر 1395
بدون دیدگاه

آشنایی با نخستین قانون راهنمایی‌ورانندگی در ایران

آشنایی با نخستین قانون راهنمایی‌ورانندگی در ایران چیز عجیبی نبود. می‌شد انتظار داشت که در دوران حکومت قزاقان بر کشور هر چیز معمولی تحت تدابیر ویژه در اختیار شهروندان قرار گیرد. هرچند پاره‌ای از این موضوعات را می‌شد به‌عنوان به نظم درآوردن و قانونمند کردن پذیرفت، اما نمی‌توان انکار کرد که در برخی موارد چنان…..