برچسب: نکاح
شرایط ازدواج مجدد زوج
2 خرداد 1396
بدون دیدگاه

شرایط ازدواج مجدد زوج

بحث چندهمسری یا اختیار همسران متعدد در رژیم حقوقی خانواده و مقررات موضوعه ما فاقد سرفصل و عنوان مشخص است. حتی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ نیز به‌رغم انتظار، هیچ نصی درباره تجدید فراش، آثار حقوقی و تکالیف زوج در قبال همسران و حقوق زوجه در این خصوص، وضع نکرده است. دکتر سیدعباس موسوی، رییس…..

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 7 )
19 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 7 )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است …

پرسش و پاسخ حقوقی
17 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست …

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 52)
17 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 52)

بین زن و مرد علقه زوجیت اعم از دائم یا منقطع وجود نداشته باشد و شرعاً ارتباط جنسی بین آنان به دلیل نبود رابطه زوجیت یا سایر اسباب اباحه، مانند ملک جایز و حلال نباشد …

نکاح زنان ایرانی با اتباع بیگانه در حقوق قضایی ایران
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

نکاح زنان ایرانی با اتباع بیگانه در حقوق قضایی ایران

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانون‌گذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله …

عدم مقبولیت حیله، در احکام اسلام
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

عدم مقبولیت حیله، در احکام اسلام

حیله‌های شرعی و غیرشرعی در بیشتر ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دامنه بسیار گسترده‌ای را دارا می‌باشد که به‌عنوان راه برون‌رفت از موانع قانونی و شرعی در زندگی فردی و اجتماعی مطرح می‌باشد …

آشنایی با انواع قرابت در قانون مدنی ایران
17 اسفند 1395
بدون دیدگاه

آشنایی با انواع قرابت در قانون مدنی ایران

قرابت یا خویشاوندی به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین افراد برقرار است؛ به‌عنوان مثال، بین زن و شوهر یک نوع رابطه خویشاوندی و بین آنها با فرزندانشان یا میان خواهران و برادران با یکدیگر، رابطه‌ای دیگر برقرار است…