برچسب: نکاح دایم
تفاوت نکاح دایم و موقت
۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت نکاح دایم و موقت

رسش: ازدواج دایم و صیغه چه فرق‌هایی باهم دارند؟
پاسخ: قبل از هر چیز باید تأکید کنیم که واژه«صیغه» عام است و در هر دو موردِ ازدواج دایم و موقت به کار می‌رود؛ بنابراین منظور شما از «صیغه» در اینجا باید «ازدواج موقت» باشد که در عرف ما بیشتر به نام صیغه مشهور شده است. تفاوت این دو ازدواج نیز بسیار زیاد است…

نکاح دایم
شرط ایجاد توارث میان زوجین
۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاح دایم
شرط ایجاد توارث میان زوجین

طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل می‌یابد…