برچسب: نوسانات قیمت ها
از نوسانات قیمتها به کجا شکایت کنیم؟
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

از نوسانات قیمتها به کجا شکایت کنیم؟

در زندگی عادی و درگذر از معابر و فروشگاهها سوای معضلاتی که می‌بینیم و از کنار آن رد می‌شویم، به مسائل و مشکلاتی برمی‌خوریم که به مذاق هیچ‌کس خوش نمی‌آید. آن‌وقت تنها با سر تکان دادن به خود می‌گوییم چه کسی مسؤول این نابسامانیهاست. ناآگاهی از قوانین و آشنا نبودن به حقوق خودمان باعث شده است از کنار تخلفات به‌سادگی بگذریم و حمیتی از خود نشان ندهیم…