برچسب: نوزادان
دروازه غار دروازه‌ ای به سوی بدبختی
26 تیر 1395
بدون دیدگاه

دروازه غار دروازه‌ ای به سوی بدبختی

از قدیم نام دروازه غار با نام کودک فروشی در تهران گره‌خورده بود، زیرا بر اساس آمارها تا قبل از سال ۹۰ افرادی در این محله کودکان خود را برای فروش و اجاره دادن برای کار عرضه می‌کردند. باوجوداین، فروش نوزاد تازه متولدشده معضلی است که سال گذشته برای اولین بار فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر، در مورد آن به‌صراحت صحبت کرد. او از دغدغه‌هایی صحبت می‌کند که او را به طرح نوزاد فروشی در جلسه علنی شورای شهر وادار کرد. دانشور می‌گوید…