برچسب: نواقص منشور حقوقی
نقض حقوق شهروندی  با حذف نابینایان از انتخابات مجلس
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

نقض حقوق شهروندی با حذف نابینایان از انتخابات مجلس

نقض حقوق شهروندی  با حذف نابینایان از انتخابات مجلس نواقص منشور حقوقی قوانین مختلفی در رابطه با احقاق حقوق نابینایان وجود دارد که برخی از آنها نیاز به بازنگری دارد، علاوه بر این موضوع حقوق شهروندی نابینایآن‌هم از موارد بسیار مهم است که نیاز به توجه بیشتر دارد.  به سراغ یکی از همین افراد موفق…..