برچسب: نهاد و وزارتخانه
سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع‌ جرم به‌زودی نهایی می‌شود
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع‌ جرم به‌زودی نهایی می‌شود

معاون اجتماعی ‌و ‌پیشگیری از جرم قوه قضاییه: سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع‌ جرم به‌زودی نهایی می‌شود     به گزارش روابط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت در جلسه تدوین سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: این جلسه به‌منظور بررسی و تحلیل سند ملی راهبردی…..