برچسب: نهادها
ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری
22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 17/10/1393 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج، موضوع صورت‌جلسه شماره 03/10/1393- 5475/93/56 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392…

اوقات فراغت از مؤلفه‌های اصلی حقوق بشر است
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

اوقات فراغت از مؤلفه‌های اصلی حقوق بشر است

اوقات فراغت از مؤلفه‌های اصلی حقوق بشر است     حسین احمدی نیاز درباره مقوله حقوق شهروندی و اوقات فراغت، می‌گوید: همیشه مفهوم اوقات فراغت از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی موردبررسی قرارگرفته حال‌آنکه اوقات فراغت یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ به‌طوری‌که در اعلامیه حقوق بشر جهانی نیز مورد تاکید قرارگرفته…..

همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود

27 تیر 1395
بدون دیدگاه

همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود


همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی از سوی دانشگاه پیام نور استان گیلان و با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی و جمعی از مراکز علمی فرهنگی و اجرائی برگزار می‌شود.

در این همایش کلیه پژوهشهای مبتنی بر چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی با محوریت تحول در نظریه‌ها و الگوهای کاربردی، در
رشته‌هایی همچون علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، حقوق، فلسفه و فلسفه علم، روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی
و ارتباطات، علوم مدیریتی، علوم اقتصادی، هنر و معماری و شهرسازی، زبان‌شناسی و ادبیات فارسی موردبررسی قرار می‌گیرد…