برچسب: نهادهای انقلابی
تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1396
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1396

ماده‌واحده: در اجرای بند شانزدهم (16) ماده هفتاد و یکم (71) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز در اجرای مفاد تبصره یکم (1) ماده پنجاهم (50) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» …