برچسب: نقض قرارداد
بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی
24 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی

نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش‌تر نظامهای حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آنها، خسارات غیرمستقیم است…

بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران
24 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران

مسؤولیت مدنی شخص نسبت به جبران خسارات ناشی از اعمال خود قاعده‌ای طبیعی و از اصول مسلم شرعی حقوقی است. منشأ این مسؤولیت، با تعهدات و تکالیف قانونی است و با وجود قرارداد نافذ و معتبر که از اراده طرفین به وجود آمده است.

آیا متضرر از نقض قرارداد موظف به کاهش میزان  خسارت نیست؟
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

آیا متضرر از نقض قرارداد موظف به کاهش میزان خسارت نیست؟

آیا متضرر از نقض قرارداد موظف به کاهش میزان  خسارت نیست؟ نویسندگان: محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی چکیده تکلیف زیان‌دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته‌شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان‌دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه…..

حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل
31 شهریور 1395
بدون دیدگاه

حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل

حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل نویسندگان: لعیا جنیدی ؛ سیاوش سفیداری چکیده در حقوق حمل‌ونقل دریایی، حمل روی عرشۀ کشتی موضوع مهمی را به خود اختصاص داده است. اینکه متصدی حمل، مُجاز به حمل کالا بر عرشۀ کشتی می‌باشد یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن را باید در هر مورد…..