برچسب: نظریه های مشورتي
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره39)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره39)

لزوم اجرای فوری احکام قطعی دادگاهها نظریه شماره 3758/7 – 21/5/1385 با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجرای پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می­توان گفت، بر اساس مقررات این قانون بین موردی که وزارتخانه­ ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکوم­به و اجرای مفاد اجراییه…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی  قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره37)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره37)

نظریه شماره 7685/7 – 2/9/1385 1- در رابطه با درخواست طلاق از سوی زوجه­ای که زوجش متواری و مجهول المکان است و زوج از طریق مطبوعات دعوت به رسیدگی می­شود، اگر در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد و دسترسی هم به او ممکن نشد با عنایت به فلسفه حکمیت در امر خانواده، اجرای ماده واحده…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره29)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره29)

سؤال: ماده (10) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ملاک تعیین صلاحیت دادگاه نظامی را در مواردی که حبس با مجازات­های دیگر توأم باشد، حبس دانسته است. درخصوص مصادیق ماده (10) در صورتی­که مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده باشد دو فرض متصور است. 1- مجازات جرمی «حبس و جزای نقدی» به روش اجتماع پیش­بینی…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره28)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره28)

سؤال 1: آیا دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده (184) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟[1] نظریه شماره: 3424/7-10/2/1386 با توجه…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره27)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره27)

عدم پرداخت وجه الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمی­شود. سؤال: در مواردی کفیل حاضر به پرداخت وجه الکفاله نمی­شود و راهی نیز برای بازداشت اموال وی که در دسترس نیست نمی­باشد، آیا در این موارد می­توان به استناد ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، کفیل را بازداشت کرد؟[1] نظریه شماره 8291/7 –…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره26)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره26)

سؤال 1 : «چنانچه مواد مخدر با شیء دیگری مخلوط شده باشد ملاک تعیین مجازات میزان خالص مجازات است.»[1] سؤال 2: در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف کنندگان مواد مخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیء دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته نموده و به همین ترتیب توزیع یا مصرف…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره23)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره23)

سؤال: 1- آیا ماهیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی با تصرف عدوانی قانون مجازات اسلامی متفاوت است یا خیر؟ 2- آیا مالکیت شاکی نسبت به محلی که ادعای تصرف عدوانی شده باید احراز شود یا خیر؟ نظریه شماره 274/7 – 14/2/1381 «1- ماهیت تصرف عدوانی مذکور در ماده…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره19)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره19)

سؤال: 1- اگر کسی بار اول محکوم به جزای نقدی شده و در اثر امتناع یا نداشتن مال، به جای جزای نقدی تحمل حبس نموده، آیا این حبس مانع از استفاده از آزادی مشروط موضوع ماده (38) ق. م. ا، می­باشد یا خیر؟ 2- در مورد اخذ وجه الکفاله از کفیل مستثنیات دین لازم الرعایه…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره14)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره14)

در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که قاضی با مشغله فراوان روبه روست و تعداد قضات به نسبت جمعیت کشور در حد استانداردهای قابل قبولی جهانی نمی­باشد: به طور طبیعی، فرصت مطالعه، تحقیق در مباحث مختلف حقوقی و حتی در موضوعات و ابهاماتی که پرونده­های قضایی برای هر قاضی مطرح می­باشد فراهم نیست. در این…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که قاضی با مشغله فراوان روبه‌روست و تعداد قضات به نسبت جمعیت کشور در حد استانداردهای قابل قبول جهانی نمی‌باشد: به‌طور طبیعی، فرصت مطالعه، تحقیق در مباحث مختلف حقوقی و حتی در موضوعات و ابهاماتی که پرونده‌های قضایی برای هر قاضی مطرح می‌باشد فراهم نیست. در این وضعیت لازم…..