برچسب: نظام قضايي در دوره هخامنشيان
نظام قضایی در دوره هخامنشیان(قسمت 5)
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره هخامنشیان(قسمت 5)

در دوره هخامنشیان جرایم و مجازاتها از منابع مختلفی نشأت می‌گرفت. به همین دلیل از تنوع و گوناگونی زیادی برخوردار بود. آداب‌ورسوم، فرامین شاهان و قواعد و مقررات مذهبی ملاک و معیار اصلی جرایم و مجازاتها بودند. با وجود این معیارهای ثابت و استواری برای جرایم و مجازاتها وجود نداشت…

نظام قضایی در دوره هخامنشیان( قسمت 4)
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره هخامنشیان( قسمت 4)

نظام قضایی در دوره هخامنشیان( قسمت 4)   محمد زرنگ مبنای قضاوت: گستردگی قلمرو دولت هخامنشی، آزادی و تنوع مذهب گوناگونی آداب و رسوم ملی و محلی باعث می‌شد که در دوره هخامنشی قضاوت و دادرسی مبنای ثابت و استواری نداشته باشد و احکام صادره از مراجع قضایی، متعدد و گاه متناقض باشد. با وجود…..

نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 3)
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 3)

امپراتوری عظیم هخامنشی دارای تشکیلات دیوانی منظم و نسبتاً پیچیده‌ای بود که متأثر فرهنگ و تمدن اقوام و دول مغلوب همانند یونان، بابل، سومری و آشوری ایجادشده بود. نظام قضایی این دوره تحت تأثیر این دول، از تنوع و گوناگون زیادی برخوردار است بود اگرچه اطلاعات دقیقی در خصوص تشکیلات، سلسله‌مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست نیست، باوجوداین می‌توان لابه‌لای روایات و اطلاعاتی که در خصوص نظام قضایی عهد هخامنشی در دست است، تقسیم‌بندی زیر را از مقامات و مراجع قضایی این دوره ارائه داد…

نظام قضایی در دوره هخامنشیان
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره هخامنشیان

امپراتوری عظیم هخامنشی دارای تشکیلات دیوانی منظم و نسبتاً پیچیده‌ای بود که متأثر فرهنگ و تمدن اقوام و دول مغلوب همانند یونان، بابل، سومری و آشوری ایجادشده بود. نظام قضایی این دوره تحت تأثیر این دول، از تنوع و گوناگون زیادی برخوردار است بود اگرچه اطلاعات دقیقی در خصوص تشکیلات، سلسله‌مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست نیست، باوجوداین می‌توان لابه‌لای روایات و اطلاعاتی که در خصوص نظام قضایی عهد هخامنشی در دست است، تقسیم‌بندی زیر را از مقامات و مراجع قضایی این دوره ارائه داد…