برچسب: نظام حقوقی دوره اشکانیان
نظام حقوقی دوره اشکانیان
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

نظام حقوقی دوره اشکانیان

نظام حقوقی دوره اشکانیان     از هنگام استیلای اسکندر و جانشینان وی برای ایران و شکست آنها و همچنین از زمان روی کار آمدن سلسله اشکانی تا زمان سقوط این سلسله، از سازمان قضایی ایران و نحوه قضاوت و دادرسی اطلاع کافی در دست نیست، مع‌الوصف از ملاحظه و بررسی منابع اندکی که از…..