برچسب: نظام اداری
نگاه متفاوت به موضوع حقوقهای نامتعارف
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاه متفاوت به موضوع حقوقهای نامتعارف

دریافتیهای کلان خارج از ضابطه که با سوءاستفاده از قوانین و مقررات جاری کشور و ضعف نظارت فراگیر صورت پذیرفته است، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و احقاق حقوق بیت‌المال شود، اما سیاسی شدن موضوع و ایجاد یک فضای پرتنش و غبارآلود نه‌تنها فایده‌ای دربر ندارد، بلکه تبعاتی را هم به دنبال دارد.
با بررسی کارشناسی و آسیب‌شناسی این مسئله مشخص می‌شود بسیاری از این دریافتیها قبل از آنکه غیرقانونی باشند، غیرمتعارف و خارج از اصول و مبانی ارزشی و با استفاده از گریزگاههای قوانین و مقررات بوده است.
..