برچسب: نظام آموزش عالي کشور
رونمایی سامانه آموزش عالی کشور در آینده نزدیک
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

رونمایی سامانه آموزش عالی کشور در آینده نزدیک

معاون آموزشی وزیر علوم: رونمایی سامانه آموزش عالی کشور در آینده نزدیک معاون آموزش وزارت علوم تحقیقات و فناوری از رونمایی سامانه آموزش عالی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این سامانه برای اولین بار طراحی‌شده و نظام آموزش عالی کشور را در همه زمینه‌های آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی و… به‌صورت یکپارچه برای تمام…..