برچسب: نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران
پذیرش دعوای اثبات مالکیت و اصحاب آن (نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران)
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پذیرش دعوای اثبات مالکیت و اصحاب آن (نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران)

پذیرش دعوای اثبات مالکیت و اصحاب آن (نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران)   طرف دعوای اثبات مالکیت کیست؟ محل تشکیل نشست: دادگستری لواسانات. تاریخ نشست: 28/11/93 تعداد اعضای شرکت کننده: 5 نفر دبیر جلسه: آقای سلمان پورمریدی. نظر اکثریت: می بایست فروشنده و تمامی متصرفان، طرف دعوا قرار گیرند ولی دادگاه نسبت به فروشنده…..

مزایده مال توقیف شده یا مرهون در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مزایده مال توقیف شده یا مرهون در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران

مزایده مال توقیف شده یا مرهون در نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران   آیا مزایده و فروش مالی که وثیقه بوده یا توقیف باشد طبق مواد 51 و 55 قانون اجرای احکام مدنی [1] مجاز است؟ چگونه؟ محل تشکیل نشست: دادگستری اسلامشهر تاریخ تشکیل نشست:1/8/1393 دبیر جلسه: آقای ابوالقاسم رضانژاد نظر اکثریت: با توجه…..