برچسب: نشریات
تشکلهای سیاسی دانشگاه آزاد استانداردسازی می‌شوند
۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تشکلهای سیاسی دانشگاه آزاد استانداردسازی می‌شوند

مدیرکل تشکلهای سیاسی دانشگاه آزاد: تشکلهای سیاسی دانشگاه آزاد استانداردسازی می‌شوند مدیرکل تشکلهای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، از ارزیابی و استانداردسازی فعالیت تشکلهای این دانشگاه خبر داد.
حجت الاسلام حسن نمازی در نشست شورای مدیران اداره کل تشکلهای سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به ارزیابی فعالیت تشکلها و شناسایی تشکلهای فعال و غیرفعال و…..