برچسب: نسل زدایی
لزوم محاکمه سران داعش در دیوان کیفری  بین المللی یا دادگاه بین المللی موردی
22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

لزوم محاکمه سران داعش در دیوان کیفری بین المللی یا دادگاه بین المللی موردی

بر پایه گزارش نهادها و مراجع معتبر بین‌المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان‌یافتگی و گستردگی، برخی از آنها می‌تواند مصداق سه جنایت مهم بین‌المللی یعنی نسل‌زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود…

مسؤولیت کیفری دولتها براساس  کنوانسیون  ژنوسید( نسل‌زدایی)
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت کیفری دولتها براساس کنوانسیون ژنوسید( نسل‌زدایی)

مسؤولیت کیفری دولتها براساس  کنوانسیون  ژنوسید( نسل‌زدایی)   نویسندگان: ستار عزیزی، محمد حاجی چکیده دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو (2007)» اعلام‌ کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسؤولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد…..