برچسب: نسخه دارویی
تبعات سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

تبعات سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی

سازمان تامین‌اجتماعی هشدار داد تبعات سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی     مطابق قانون تامین‌اجتماعی، سوءاستفاده و یا اجازه دادن برای سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی، تخلف محسوب شده و مجازاتی برای آن پیش‌بینی‌شده است.  به نقل از روابط عمومی تامین‌اجتماعی، کارشناسان ناظر بیمارستانی که نمایندگانی از سوی سازمان تامین‌اجتماعی هستند، به‌موجب اختیارات و وظایفی که بر…..