برچسب: نسبی بودن معاهدات
معاهدات موجد حق برای دولتهای ثالث با نگاهی به ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معاهدات موجد حق برای دولتهای ثالث با نگاهی به ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات

در حوزه حقوق معاهدات، رضایت، یکی از اصول بنیادین است. ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات با شرایطی سروکار دارد که به‌موجب آن، هر دولت می‌تواند به حقی به‌موجب معاهده‌ای استناد کند که وی عضو آن نیست…